فریبرز معینی روان شناس بالینی

  • عضو انجمن روان شناسی ایران
  • عضو انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
  • مدرس آموزش خانواده
  • عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
  • عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

گالری تصاویر