جلوگیری از رفتار نامطلوب در کودکان

مشکلات رفتاری کودک می‌تواند والدین و معلمان را دچار مشکل کند. در این مقاله راه‌های جلوگیری از رفتار نامطلوب در کودکان را می‌آموزیم. با تغییرات دوره سنی کودکان والدین ممکن است با رفتارهایی از کودک روبرو شوند که مورد قبول آنها نباشد و باعث اختلال در کارهای روزمره شود یا حتی کودک و خانواده را …

جلوگیری از رفتار نامطلوب در کودکان ادامه »